Albert de Marcas

Visie

Als we ons eigen individuele hart volgen en dat als onze Meester nemen, wie zou dan zonder Meester zijn?

Redeneren over juist of onjuist met een hart vol concepten en een wirwar van emotionele woekerplanten is hetzelfde als bij dat wat niet bestaat doen alsof het wel bestaat.

Het gaat om het hart als innerlijke openheid, vrij gemaakt van concepten en ego-gerichte emoties.

Hierdoor krijg je weer ademruimte en ervaar je opnieuw de natuurlijke verbondenheid met alles wat is in het oorspronkelijke bewustzijn. Je ervaart dan niet meer ‘ik adem’, maar ‘ het ademt in mij.’   

‘Vijl de scherpe hoeken af;

Ontwar de knopen

Temper de gerichtheid op de buitenwereld

En laat het stof neerdalen’