Filosofie

Metgezel

Mijn begeleiding is een uitnodiging om op weg te gaan, om samen een verhaal te scheppen, waarin ik je metgezel ben.  Het betekenisverhaal ontwikkelt zich als de vlucht van een vlinder; een rond fladderen, schijnbaar doelloos.  Een dans tussen verbeelding, dromen en aardse realiteit. We leven allemaal in verschillende werkelijkheden in ons zelf en met elkaar zonder absolute zekerheid of er een dimensie is, die absoluut waar is. Waar horen we echt thuis. We schommelen heen en weer tussen onze fysieke werkelijkheid en onze schaduwbewustzijn. Tussen droom en dag bewustzijn. Zijn ze allebei waar? Of niet?

Voor zingeving in het leven is niets beter dan verhalen vertellen.

 Zoals J.P. Sartre zegt:

‘De mens is vanuit de oudste tijden een verhalenverteller en hij probeert zijn leven te leiden alsof het een verhaal is dat hij vertelt. Zonder deze verhalen is het leven een opeenvolging van dagen zonder ritme of reden. Als je een verhaal vertelt over of uit het leven dan ontstaat de pracht, de grandeur en rijkdom van een begin, een ontwikkeling en een opeenvolging of reeks met tenslotte een einde’.

Begeleiding en behandeling in mijn praktijk gaat over je bewust te worden van jouw ‘plek der moeite’ (Wierdsma, 1999 ). Om te leren fladderen tussen schaduw en opgebouwde persoonlijkheid, tussen droom en realiteit. Elk verhaal wordt geweven uit betekenisdraden, en zodra de betekenis van onze woorden en handelen zijn verinnerlijkt (begrepen) kan je ze vergeten. Een betekenis echt vatten is als het afzetten van een gekleurde bril, een moment van AHA. Opeens is een probleem kristalhelder. Dan ervaar je eenheid.

In mijn begeleiding gaat het erom ‘the facts of live’ in de wereld met flexibiliteit en standvastigheid tegemoet treden. Midden in de misère vinden we onverwacht onze bronnen van levenskracht, van het voeden van ons leven.

Ieder van ons is zoals een mens die de dingen ziet als in een droom
en denkt dat hij de dingen perfect kent
en dan ontwaakt en ontdekt
dat hij niets weet.

Plato uit: De Staatsman.