Els de Marcas

Als boerderijkind groeide ik op te midden van de natuur. Wij (ons gezin) droegen gezamenlijk zorg voor de dieren en elkaar. Deze sterke verbintenis was nodig om ons familiebedrijf draaiende te houden, waarbij de dieren het ritme en de werkzaamheden van de dag bepaalden. Dit heeft mijn latere leven veel betekenis gegeven.

Levenskunst en werkgeluk zijn voor mij vanzelfsprekend met elkaar verbonden, en dit neem ik als zodanig mee in mijn begeleiding. Ik werk vanuit natuurlijkheid, nabijheid en samenspel. Met passie voor leren en groei!

Mijn loopbaan  weerspiegelt dit. Ik ben begonnen als leerkracht in het basisonderwijs en coördinator leerlingenzorg. Na tien jaar besloot ik weer te gaan studeren; de HBO opleiding tot psycho-diagnostisch onderzoeker bracht me op het spoor van het individuele werk met kinderen en volwassenen. Zo ontwikkelde ik me tot lichaamsgericht therapeut®, en startte ik mijn eigen praktijk. Dit heb ik bijna tien jaar met mijn werk als intern begeleider en trainer in het basisonderwijs gecombineerd. De diversiteit aan rollen en functies in mijn loopbaan heeft mijn inzicht in-, en passie voor transformatieprocessen vergroot. Ik ervaar dat veranderen een continue proces is, waarbij mee kunnen bewegen én standvastigheid belangrijke ingrediënten vormen voor echte groei. 

De master Begeleidingskunde (2019) heeft al mijn professionele wegen verenigd en biedt mij daarmee een rijkdom aan perspectieven. Dit heeft geleid tot mijn huidige praktijk waarbij ik het ‘drie-principe’ hoofd (ratio), hart (compassie) en buik (intuïtie) als uitgangspunt neem in de lichaamsgerichte coaching.

Ik werk persoonlijk, verbindend en onderzoekend als coach, organisatiebegeleider en supervisor voor de Stichting Optimusonderwijs te Brabant en als docent Professionaliteit Ontwikkelen voor de master Pedagogiek op de HAN.

 

In onze actuele steeds veranderende wereld

zorgt de geraaktheid door dingen, de natuur en mensen

dat we reflecteren en samen de wereld co-creëren

Dit maakt ons gelukkig.

Lucretius 99vCh-55vCh