Teamcoaching together out in the open

Ik werk met teams en groepen, met oor, oog en hart voor elkaar, waarbij ik de diversiteit aan perspectieven en belevingen betrek om verbinding te creëren. Mijn inspiratiebron is de natuur; coaching zal (gedeeltelijk) plaatsvinden out in the open.
Binnen het teamproces maak ik ruimte voor korte individuele coaching; met persoonlijke aandacht voor die ene, in het bijzijn van de anderen. Zo raken we op elkaar betrokken, om samenhang en compassie te ontwikkelen. Een uitgangspunt voor mij is dat leidinggevende(n) participeren in het teambegeleidingstraject. Afstemming op ontwikkeldoelen vindt dan ook in samenspraak met alle geledingen van de organisatie plaats.

Ik werk met verschillende methodieken zoals Voice Dialogue, levende bordspelen, Rots & Water, mindfulness, drama, verhalen, dans & beweging.