I Tjing consulten

Het Boek der Veranderingen

 I Tjing - I Ching - Yi Jing.

Filosofie
De letterlijke betekenis van Tjing of Ching of Ying is ‘Dao’, Waarheid.
Het is de Waarheid van Hemel en Aarde en de Waarheid van het menselijk leven.
De Chinezen geloven dat de Waarheid van de Hemel ook de Waarheid van de mensen is.
Dit filosofisch beginsel vormt de echte basis van de Chinese cultuur.
De Kern van het Boek der Veranderingen is de rode draad van ‘Dao’. Het laat zien dat wanneer een situatie zijn uiterste heeft bereikt, hij overgaat in zijn tegendeel. Dit houdt in dat we ons altijd moeten voorbereiden op veranderingen,  ze moeten aanvaarden en dat we ons steeds opnieuw moeten aanpassen aan veranderingen in de tijd.
De Dao houdt ons voor, dat we ook in gunstige periodes alert moeten zijn op potentiele tegenslag. Terwijl we in een ongunstige situatie en tijd niet overhaast moeten handelen en dat we bij grote tegenslagen onze hoop en moed nooit mogen verliezen.
Alles verandert altijd.

 

Methode
Stel bij elke raadpleging een enkele open vraag.
De vraag moet duidelijk en eenvoudig zijn.

Vraag niet om een voorspelling, het werkt beter om het Boek der Verandering om advies te vragen over zaken die je bezig houden of waarover je twijfelt.

De I Tjing reflecteert  de gemoedstoestand van diegene die het Boek raadpleegt en geeft een glimp van het potentiaal aan energie op dat specifieke moment.

Daarom is het belangrijk je voor te bereiden en je drukke geest tot rust te brengen, zodat je gevoelig wordt voor alle lagen waarin het Boek met je communiceert.

Bedenk ook dat je eigen intentie de uitkomst van de legging altijd beïnvloedt; hoe stiller van binnen hoe beter het antwoord van de I Tjing.

Om tot een antwoord te komen gebruik ik de drie munten methode of maak ik gebruik van het systeem van symbolen en getallen van Shao Yong (1011-1077n.Chr.)

 

Begeleiding
Net als bij Zhuang Zi biedt de I Tjing ons de mogelijkheid een weg af te leggen van spirituele transformatie.
Het Boek der Veranderingen maakt zichtbaar dat elke handeling een oorzakelijk verband in zich meedraagt dat tot een gevolg leidt. Onze bedoelingen en handelingen raken niet alleen onszelf, maar ook de ander.
Met behulp van dit wijsheidsboek leren we bewust onze motieven te onderzoeken en verantwoording te nemen voor de gevolgen van ons handelen. Zo helpt de I Tjing ons bewust te worden van de spirituele reis in ons leven.
De I Tjing is louter poëzie, het spreekt tot ons in metaforen, allegorieën en beelden.
Belangrijk in mijn begeleiding is eerst helderheid te krijgen over de essentie van je vraagstuk. Dan pas kan de echte vraag gesteld worden en begint het  laagje voor laagje onthullen waar het geworpen hexagram  over gaat en wat het jou kan zeggen. Het begrijpen van de diepe betekenis van een hexagram staat centraal in mijn begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosmische en karmische informatie die in het hexagram verborgen ligt.

Ik heb me geschoold en ontwikkeld in de techniek en de kunst van het verstaan van de beelden van de I Tjing. In mijn boek De Poortloze muur is de I Tjing mijn rode draad van Ariadne. 

 

Geschiedenis
De I Tjing is een zeer oud boek, dat ten tijde van Confucius ( 551—479 v.Chr.) al meer dan twee duizend jaar oud was. Het werd toen als orakelboek toegepast om te communiceren met de voorouders over moeilijke staatszaken.

De I Tjing zoals wij die nu kennen is ontworpen door de vier grote wijzen uit de geschiedenis van China: Fu Xi, Koning Wen, zijn zoon hertog van Zhou en Confucius.Fu Xi schiep de acht primaire krachten van de ‘Voorhemel’= de potentie van leven.

Dit zijn: Hemel—Water—Berg—Donder—Wind—Vuur—Aarde--- Meer.

Koning Wen rangschikte ze zo dat alle processen beginnen met Hemel en Aarde. Hij noemde ze Qian en Kun. Qian betekent in gang zetten en Kun betekent reageren. Samen vormen ze de introductie voor het hele Boek der Veranderingen. Ze worden de deuren, tot dit wijsheidsboek genoemd.
Koning wen schreef  tevens bij alle 64 beelden de Oordelen.
Zijn zoon, de hertog van Zhou schreef bij alle beelden de Yao teksten..
Confucius en zijn discipelen hebben bij alle 64 beelden ( hexagrammen) commentaren geschreven. Hierdoor is de I Tjing van een orakelboek een wijsheidsboek geworden. De Chinezen noemen dit de Tien Vleugels. Ze beweren dat de I Tjing deze tien vleugels nodig heeft om te kunnen vliegen.

De adviezen in de I Tjing zijn gebaseerd op de waarnemingen van de natuurwetten door de wijzen uit de oudheid en hun kennis van de wet van oorzaak en gevolg.