Lichaamsgerichte coaching & therapie

In touch
In de lichaamsgerichte benadering vormt touch mijn uitgangspunt. We spreken hier over twee soorten menselijke touch:

“Aanraken is aangeraakt worden”

“Aangeraakt worden is in je innerlijk geraakt worden”

De ware mens is de mens die in contact staat met zichzelf, zowel vanbinnen als met zijn omgeving.

Lucretius (99vCH-55vCH)

In mijn begeleiding werk ik met touch als beroering; zodat de dingen tot leven komen, en gaan ontstaan. In de therapie en de coaching is de taal van het lichaam leidend en inzicht brengend. Als lichaam en geest gescheiden opereren ontstaat er een kloof tussen denken en voelen, willen en kunnen. Hieruit ontstaat chaos, die zich toont als stress, uitputting, overspannenheid, overmatige neiging tot perfectie, slaapproblemen en storing in de communicatie zowel intern als extern.

In samenspraak
In de  lichaamsgerichte coaching onderzoeken we  van top tot teen je handelen in relatie tot je werk vanuit psycho-fysiek perspectief:
“Wat zegt je hoofd,  je hart, je buik? En tot welk (helpend) gedrag leidt dit voor jou?”
Hierbij gaat het om de beleefde en gevoelde ervaring, die betekenis krijgt voor jouw ontwikkelingsproces.In de begeleiding gaat het erom in samenspraak te komen met alle drie; om te kunnen doen wat je zegt en te kunnen zeggen wat je doet! Dat noemt Martin Buber: “Uit één stuk worden”.

Lichaamsgerichte therapie
Lichaamsgerichte therapie kan worden ingezet naast het coachtraject, als tijdelijke intensieve begeleiding gewenst is, om iets uit je leven uit te diepen of te verwerken. Soms wordt er gekozen voor intensief lichaamswerk in plaats van coaching. Het gaat erom wat jij nodig hebt om weer in volledige verbinding te komen met jezelf, in relatie tot jouw (werk)leven. Lichaamsgerichte therapie is geadviseerd indien de belemmering om te functioneren voortkomt uit hardnekkige, fysieke- geestelijke- en/of emotionele klachten of ziekte.

Ik werk vanuit de overtuiging dat gezondheid en harmonie een samenspel is van lichaam en geest, of het nu gaat om fysieke klachten, emotionele blokkades of leerproblemen. Beter worden, heel worden, is een actief proces dat zich in -en - tussen mensen afspeelt. De motivatie om ‘beter te worden’ (in alle opzichten) is een onmisbare factor, die ik beschouw als een bezielende kracht.

Nabijheid
Lichaamsgerichte therapie vindt plaats binnen veilige en betrouwbare grenzen in mijn praktijk.

 

Als je niet meer weet wat je moet denken, moet je voelen.

Elsje