Klassieke acupunctuur

Klassieke acupunctuur volgens de filosofie van Stammen en Takken

Wu Yun Liu Qi.

Filosofie
De Hemelse stammen beschrijven de creatieprocessen op aarde; van scheppen naar het geschapene. Van niets naar iets; dat noemen we kiemkracht.
Er zijn 10 Stammen met de vijf oerelementen: Aarde—Hout—Vuur—Metaal—Water. Ieder in een yang- en een yinfase. Yang staat voor de zon, de warmte-kwaliteit en yin staat voor de maan, de koude-kwaliteit.

De Aardse takken beschrijven de energiebewegingen van de tijd, zoals dag en nacht,  de seizoenen op aarde en in de mens. Elke aardse tak heeft een eigen karakter, denk aan het jaar van de rat-os-tijger enz. Er zijn 12 Takken, zoals er op aarde twaalf maanden in het jaar zijn en onze kloktijd opgebouwd is uit twee maal 12 uur in dag- en nachtritme.

Geboorteplaatje
Samen met de 10 Stammen ontstaat een 60 jaren-cyclus. Dit vormt samen de Stammen en Takkenkalender, die in mijn Praktijk te zien is.
Met behulp van deze kalender bereken ik de energetische constitutie, die wordt bepaald door het geboortemoment (jaar—half jaar—maand—dag en uur).
Dit ‘geboorteplaatje’ vormt elke behandeling het referentiekader van het energetisch pols- en buikonderzoek. Doel van deze constitutionele benadering is de cliënt zoveel mogelijk terug te brengen in zijn eigen unieke energiebalans. Dit betekent dat twee mensen met dezelfde klachten of ziekte anders behandeld zullen worden. 

Dit is een belangrijk verschil met andere vormen van acupunctuur: niet de ziekte of de symptomen staan centraal in de behandeling. De klassieke acupunctuur probeert de mens zo dicht mogelijk bij zijn/haar originele energieverdeling te brengen. Cliënten ervaren dit als een weldadig ontspannen gevoel van goed in je vel zitten of ervaren het verdwijnen/afnemen van fysieke en/of geestelijke blokkades (pijn, emoties, stress).
Met deze benadering is het ook mogelijk preventief te behandelen om klachten of ziekte te voorkomen. Om deze reden kan er minder vaak en met veel minder acupunctuurnaalden behandeld wordt. Meestal in een frequentie van 1 maal in de 4 tot 8 weken

In de Praktijk
Behandeling volgens de principes van Stammen en Takken vindt doorgaans 1 maal in de vier tot acht weken plaats en er wordt met een klein aantal naalden gewerkt, vanwege de constitutionele aanpak.
Ik werk met ultradunne acupunctuurnaalden, zoals ik dat heb geleerd in de Japanse acupunctuurtraditie. Naast naalden pas ik de warmtetherapie Moxa toe. Hierbij worden de naalden verwarmd met het kruid Artemisia. Dit geeft een extra energie-boost ten behoeve van het functioneren van het energetisch systeem. Verder werkt de Moxa erg goed bij koude, die zich in het lichaam heeft vastgezet.